Wat is een typisch prestatiebeoordelingsproces?

Prestatiebeoordeling van werknemers is het proces waarbij een werknemer wordt beoordeeld op basis van zijn prestaties. Beoordeling wordt gebruikt in de context van een op zichzelf staand proces en is niet gekoppeld aan strategie of doelstelling. Je zal dus in dit ontwikkelgesprek verschillende vragen krijgen.


Beoordelingssystemen waren de voorloper van het huidige Performance Management.

Traditionele beoordelingssystemen zijn:

‍Typisch gebaseerd op een beoordeling van hoe een persoon zijn baan in het voorgaande jaar heeft voltooid
Soms een salarisoverzicht
Soms een recensie voor bonussen
Soms een beoordeling van de medewerker voor promotie
Meestal jaarlijks of minder vaak uitgevoerd
Typisch op papier gebaseerd, waarbij HR de bewaarder van de informatie is.

Anders worden ze minder formeel en zonder enige documentatie uitgevoerd.

Zoals Dale Yoder zei: “Prestatiebeoordeling omvat alle formele procedures die worden gebruikt om persoonlijkheden en bijdragen en potentieel van groepsleden in een werkende organisatie te evalueren. Het is een continu proces om informatie te beveiligen die nodig is om correcte en objectieve beslissingen over werknemers te nemen.”