Waarom een levenstestament opstellen?

In Nederland hebben we uitstekend erfrecht en voor sommigen voelt het opstellen van een levenstestament daarom misschien wat overbodig. Toch is het echt een aanrader om hier wel mee aan de slag te gaan. Het kan immers best zo zijn dat de verdeling die in het erfrecht is vastgelegd niet jouw voorkeur heeft. Met een levenstestament kun je daar zelf wat over zeggen. Let er daarbij wel op dat dit document alleen juridische waarde heeft als je het hebt laten vastleggen bij een notaris. Zelf een documentje opstellen is dus niet voldoende! Woon jij in de regio Hoogeveen en zoek je een notaris, dan kun je terecht bij Stotijn Notariaat & Mediation!

Levenstestament voor verdelen bezit

Als het gaat over het opstellen van een levenstestament, dan zullen de meeste mensen in eerste instantie denken aan het verdelen van hun materiële bezittingen. Dit is ook zeker iets wat je hierin vast kunt leggen. Je kunt in het document bijvoorbeeld een langstlevende partner regeling opnemen. Normaal gesproken worden bij een overlijden de bezittingen verdeeld tussen partner, kinderen en eventuele kleinkinderen. Maar dit kan jouw partner in de problemen brengen, het huis zal dan bijvoorbeeld verkocht moeten worden. Door een langstlevende partner regeling op te stellen, kun je dit voorkomen. Pas na het overlijden van jouw partner worden de bezittingen dan verdeeld onder de kinderen en kleinkinderen. Daarnaast kun je in je levenstestament ook bepaalde personen uitsluiten van het ervan van jouw bezit. Dit gebeurt via een zogenaamde uitsluitingsclausule. Dit kun je bijvoorbeeld doen als jij door een tweede huwelijk ook stiefkinderen hebt, maar je niet wilt dat deze iets erven of evenveel erven als jouw biologische kinderen. En daarnaast biedt een levenstestament ook de mogelijkheid om anderen dan familie iets na te laten, bijvoorbeeld een goede vriend of vriendin. 

Zorg voor je kinderen

We hebben nu al verschillende redenen genoemd om een levenstestament op te stellen:

  • je wilt stiefkinderen uitsluiten van jouw erfenis of je wilt hen minder nalaten
  • je wilt iemand bezittingen nalaten die geen familie van jou is
  • je wilt jouw partner beschermen met een langstlevende partner regeling

Maar hierbij gaat het iedere keer om materiële zaken. Er zijn ook andere redenen voor het opstellen van een testament. Zo kun je hierin bijvoorbeeld vastleggen aan wie jij jouw kinderen toevertrouwd als hun wettelijke ouders overlijden en zij nog minderjarig zijn. Het is goed om hier gesprekken over te voeren met familie of vrienden. Zo komen zij bij het lezen van jouw levenstestament niet opeens voor een verrassing te staan en weten zij van tevoren aan wie jij de voogdij toevertrouwt. Je weet dan ook zeker dat de uitgekozen personen deze taak op zich willen nemen. En zijn de kinderen minderjarig, dan kunnen zij natuurlijk niet zelf hun financiële erfenis beheren. Er zal dan ook vastgelegd moeten worden wie hier het bewind over voert. Zo zijn er dus verschillende zaken die je vast kunt laten leggen in je levenstestament. Denk er eens rustig over na, overleg met je partner en familie en laat de zaken dan goed vastleggen bij Stotijn Notariaat & Mediation!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *