DAEB / niet-DAEB activiteiten

Sinds de Woningwet uit 2015 wordt er verwacht van woningcorporaties dat ze zich in eerste instantie inzetten voor DAEB activiteiten. DAEB staat voor Diensten van Algemeen Economisch belang. Deze diensten worden gezien als de kerntaken van de woningcorporaties en zouden voorrang moeten krijgen op eventuele niet-DAEB activiteiten. Maar wat valt onder DAEB en wat wordt niet beschouwd als DAEB? Dat wordt in dit artikel duidelijk, lees je mee?

DAEB diensten

Onder DAEB activiteiten en diensten van woningcorporaties valt het volgende: 1. bouw, verhuur en beheer van sociale huurwoningen voor het huisvesten van mensen met een laag inkomen, 2. Beheer van maatschappelijk vastgoed zoals een buurthuis of wijkbibliotheek, 3. Het investeren in de leefbaarheid van de wijk voor niet meer dan €125 per woning.

Niet-DAEB diensten

De niet DAEB activiteiten van woningcorporaties zijn gebonden aan bepaalde voorwaarden. Het is daarom ook verplicht om toestemming te vragen van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) om niet-DAEB vastgoed te verwerven of aan te huren. Niet-DAEB activiteiten zijn bijvoorbeeld huurwoningen in de vrije sector met een huurprijs boven de liberalisatiegrens, koopwoningen en commercieel vastgoed.

Scheidingsvoorstel

Het is verplicht voor woningcorporaties om de DAEB / niet-DAEB activiteiten gescheiden te administreren. Daar zijn een aantal manieren voor. Binnen een administratieve scheiding kan een corporatie kiezen voor ‘het verlicht regime’ (alleen scheiding van kosten en vaten, maar niet van vermogen), de ‘normale’ administratieve scheiding’ en de ‘hybride variant’ (hierbij wordt een deel van de niet-DAEB diensten in dochters van de niet-DAEB tak uitgevoerd). Het scheidingsproces DAEB / niet-DAEB is in veel organisaties een lastig traject. Hiervoor kunt u gebruik maken van consultants van een financiële dienstverlener zoals Hofmeier. Wilt u hier meer over weten? Lees hier verder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *